Kategorie artykułów
Wybrane artykuły

Wyszukiwarka treści w naszym blogu:

Wideorejestratory za granicą. Gdzie kamery samochodowe są zabronione, a gdzie dozwolone?

8
Wideorejestratory w Europie. Gdzie kamery samochodowe są zabronione, a gdzie dozwolone?

Wybierając się w zagraniczną podróż samochodem często przyjdzie nam przejechać przez terytorium wielu państw. Podróżując po terenie Unii Europejskiej przekraczanie granic jest łatwe do przeoczenia, jednak należy pamiętać o tym, że znajdując się na terenie obcego kraju jesteśmy zobligowani do przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie tylko. W niniejszym artykule przedstawiamy zestawienie lokalnych regulacji dotyczących nagrywania trasy za pomocą wideorejestratorów, bowiem w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej nie obowiązują jednolite przepisy.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Giercarz, której serdecznie dziękujemy za weryfikację zawartych poniżej treści pod kątem prawnym i merytorycznym.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2024

Wideorejestratory za granicą - co warto wiedzieć?

W większości krajów rejestrowanie materiału dowodowego za pomocą wideorejestratorów samochodowych jest dopuszczalne. Jak jednak powszechnie wiadomo, kwestia ochrony danych osobowych oraz prywatności w Europie jest szczególnie wrażliwa. Dlatego należy zastanowić się zanim przekażemy osobom trzecim lub opublikujemy nagrania z kamery samochodowej. Stanowić to może bowiem istotne naruszenie z punktu widzenia ochrony danych osobowych, prywatności i dóbr osobistych.

W niektórych krajach stosowanie wideorejestratorów jest dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami. Przykładowo, kamera może służyć wyłącznie do rejestrowania zdarzeń drogowych, pomijając rejestrowanie i gromadzenie przebiegu normalnej jazdy. Niektórzy producenci wideorejestratorów wychodzą naprzeciw tym regulacjom i wyposażają swoje modele w "tryb prywatności". Wideorejestrator pracujący w tym trybie rejestruje na karcie pamięci jedynie nagrania awaryjne lub np. tylko ostatnich kilka minut przejazdu.

Niestety, wybrane kraje na Starym Kontynencie narzucają bardzo restrykcyjne regulacje prawne w zakresie stosowania wideorejestratorów. Korzystanie z kamery w samochodzie w tych krajach może narazić nas na słone mandaty, a nawet... więzienie.

Gdzie kamery samochodowe są zakazane - mapka poglądowa

Zorientuj się szybko czy kraj, który planujesz zwiedzić samochodem, dopuszcza lub zabrania stosowania wideorejestratorów. Restrykcje oznaczone jako "Wolno, ale..." zostały szerzej opisane w treści artykułu poniżej mapki.

Korzystanie z wideorejestratorów w Europie

Regulacje dotyczące kamer samochodowych w krajach Europy

Austria

Nie wolno! :(

Rozpoczynamy od kraju, który wywołuje najwięcej dyskusji i kontrowersji w kontekście legalności korzystania z wideorejestratorów. W Austrii obowiązuje bowiem całkowity zakaz korzystania z kamer samochodowych, a za jego złamanie grozi grzywna do nawet do 25 tysięcy euro! Jest to bardzo skrajny przykład i w trakcie przejazdu przez terytorium Austrii należy pamiętać o zdemontowaniu kamery samochodowej. Według obowiązującego w Austrii prawodawstwa, obywatele nie mogą dokumentować wykroczeń w ruchu drogowym. Austriacki Urząd Ochrony Danych (Datenschutzbehörde) w 2012 roku orzekł generalny zakaz używania prywatnych kamer samochodowych do monitoringu ruchu na drogach publicznych, a tamtejsze sądy wielokrotnie utrzymywały jego decyzję w mocy.

Austria

Belgia

Wolno :)

Korzystanie z wideorejestratorów w celu gromadzenia materiału dowodowego na terenie Belgii jest dopuszczalne. W razie kolizji na drodze, należy niezwłocznie poinformować pozostałych uczestników o tym, że zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę. Ponadto warto pamiętać, że zabronione jest udostępnianie oraz publikowanie nagrań bez jednoznacznej zgody osób na nich widniejących.

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Wolno :)

Stosowanie wideorejestratorów w Bośni i Hercegowinie nie jest zakazane.

Bośnia i Hercegowina

Chorwacja

Wolno :)

Polskich kierowców, którzy tłumnie odwiedzają samochodem Chorwację w okresie wakacyjnym, z pewnością ucieszy fakt, że chorwackie przepisy nie doprecyzowują zagadnienia korzystania z kamer samochodowych. Oznacza to, że na terenie tego kraju możemy swobodnie używać wideorejestratorów.

Chorwacja

Czechy

Wolno :)

U naszych południowych sąsiadów przepisy dopuszczają stosowanie kamer samochodowych, o ile nie zasłaniają widoczności kierowcy. Należy mieć na uwadze prywatność zarejestrowanych przez kamerę osób i nie publikować oraz udostępniać nagrań bez ich zgody.

Czechy

Dania

Wolno :)

Korzystanie z kamery samochodowej w Danii jest dopuszczalne na drogach publicznych. Niedpuszczalne jest publikowanie materiałów umożliwiających pośrednią lub bezpośrednią identyfikację zarejestrowanych osób.

Dania

Finlandia

Wolno :)

Regulacje prawne Finlandii nie zabraniają stosowania kamer samochodowych w celu gromadzenia materiału dowodowego. Nie jest dozwolone jednak publikowanie materiałów z widocznymi osobami lub tablicami rejestracyjnymi pojazdów.

Finlandia

Francja

Wolno :)

Regulacje prawne we Francji stanowią, że dopuszczalne jest używanie wideorejestratorów, jednak należy pamiętać, że zabronione jest rozpowszechnianie materiałów nie mając zgody uwiecznionych na nich osób. Kamera samochodowa musi być dodatkowo zamontowana w taki sposób, aby nie ograniczała widoczności kierowcy.

Francja

Hiszpania

Wolno :)

Na terenie Hiszpanii stosowanie kamery w aucie jest dopuszczalne. Kamera samochodowa nie może jednak zasłaniać widoczności kierowcy. Dodatkowo musimy mieć na uwadze, że tamtejsze prawodawstwo zabrania publikowania nagrań, na których można zidentyfikować osoby lub numery rejestracyjne pojazdu, a ponadto powinno się uzyskać zgodę pasażerów samochodu na rejestrowanie obrazu i dźwięku podczas jazdy.

Hiszpania

Holandia

Wolno :)

Prawo holenderskie dopuszcza stosowanie wideorejestratorów, z zastosowaniem ograniczeń wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych i prywatności. Innymi słowy, nie jest dopuszczalne publikowanie nagrań, na których można zidentyfikować konkretne osoby.

Holandia

Irlandia

Wolno :)

W Irlandii dozwolone jest stosowanie wideorejestratorów do własnego użytku. Udostęnianie nagrań osobom trzecim może nastąpić wyłącznie do celów dowodowych.

Irlandia

Luksemburg

Nie wolno! :(

Znajdując się na terytorium Luksemburga nie wolno używać kamer samochodowych. Wideorejestratory można wprawdzie posiadać, ale ich używanie na drogach publicznych jest karalne. Grozić może za to grzywna, a w skrajnych przypadkach, np. w razie publikacji nielegalnych materiałów (np. w mediach społecznościowych) - nawet więzienie!

Luksemburg

Łotwa

Wolno :)

Na drogach Łotwy możliwe jest korzystanie z rejestratorów jazdy. Materiały wideo mogą być publikowane w serwisach społecznościowych lub udostępniane osobom trzecim jedynie w przypadku, gdy wszystkie osoby występujące w filmie wyrażą na to zgodę. W przeciwnym razie materiały wideo mogą zostać wykorzystane jedynie w celu przekazania właściwym organom państwowym, w celu wykorzystania nagrania jako dowodu w przypadku udowodnienia wypadku lub innej szkody.

Łotwa

Niemcy

Wolno, ale...

U naszych zachodnich sąsiadów sytuacja jest nieco skomplikowana. Zgodnie z lokalnymi przepisami, nikt nie może być filmowany wbrew jego woli. Nawet w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś złamał przepisy, nie można wykorzystać takiego nagrania w celu przekazania go policji. Publikowanie nagrań jest tym samym absolutnie niedopuszczalne. Natomiast ewentualne dopuszczenie nagrań w charakterze materiału dowodowego w sprawie sądowej, zależy od indywidualnej decyzji sędziego.

Niemcy

Norwegia

Wolno :)

Użytkowanie wideorejestratorów w Norwegii nie jest prawnie zakazane i można je swobodnie stosować. Niedopuszczalne jest publikowanie nagrań z rejestratorów jazdy w internecie czy mediach społecznościowych.

Norwegia

Polska

Wiadomo, że wolno ;)

Skoro "wędrujemy" palcem po mapie Europy, warto przy okazji zobaczyć jak sprawy się mają na lokalnym podwórku. Korzystanie z wideorejestratora jest legalne w Polsce, bowiem nie ma żadnego zapisu prawnego ograniczającego możliwość korzystania z kamer samochodowych. Nagrania mogą być także wykorzystane w charakterze dowodu w sądzie. Należy jednak uważać z publikacją materiałów z wykroczeń innych kierowców, bowiem może to narazić na pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych.

Polska

Portugalia

Nie wolno! :(

Na terenie Portugalii obowiązuje zakaz korzystania z wideorejestratorów samochodowych.

Portugalia

Rumunia

Wolno :)

Prawodawstwo obowiązujące w Rumunii nie zabrania wykorzystywania kamer w pojazdach mechanicznych. Nagrania mogą być wykorzystywane z przestrzeganiem przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Rumunia

Słowacja

Wolno :)

Używanie kamery jest legalne na słowackich drogach, ale tylko pod warunkiem, że nie zasłania kierowcy widoku na drogę. W przeciwnym razie grozi nam mandat.

Słowacja

Słowenia

Wolno :)

Przepisy obowiązujące w Słowenii pozwalają na nagrywanie jazdy za pomocą kamer samochodowych. Należy jednak wziąć pod uwagę aspekt ochrony danych osobowych i prywatności przed publikacją lub udostępnieniem nagrań osobom trzecim.

Słowenia

Szwajcaria

Wolno, ale...

W Szwajcarii teoretycznie nie ma jednoznacznego zakazu stosowania wideorejestratorów, ale obowiązuje tam szczególnie restrykcyjne prawo w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. To sprawia, że kwestia korzystania z kamery samochodowej jest dość skomplikowana. Przede wszystkim, nie możemy nagrywać osób bez uzyskania ich zgody. Ponadto, nie jest dopuszczone korzystanie z rejestratora jazdy w celu dokumentowania podróży - powinna rejestrować wyłącznie zdarzenia (kolizje) drogowe, usuwając pozostałe nagrania z jazdy. Dodatkowo, należy pamiętać, że kamera samochodowa - nawet jeśli będzie wyłączona - to musi być zamocowana jedynie w taki sposób, aby nie znajdowała się w polu widzenia kierowcy.

Szwajcaria

Szwecja

Wolno :)

Korzystanie z wideorejestratorów w Szwecji nie jest prawnie zakazane. Należy naturalnie przestrzegać zasad ochrony prywatności w razie udostępnienia i publikowania nagrań z kamery samochodowej.

Szwecja

Węgry

Wolno, ale...

Znajdując się na terytorium Węgier możemy używać wideorejestratora pod warunkiem, że zgromadzone materiały filmowe będą przechowywane maksymalnie do pięciu dni od chwili ich zarejestrowania. Dodatkowo w przypadku chęci upublicznienia nagranych materiałów, nie mogą one zawierać czytelnych twarzy osób widocznych na filmach, by nagranie nie stanowiło naruszenia dóbr osobistych innych kierowców czy pieszych. Również tablice rejestracyjne muszą zostać zamazane tak, aby nie można było ich odczytać.

Węgry

Wielka Brytania

Wolno :)

Na terenie Wielkiej Brytanii korzystanie z wideorejestratorów jest dozwolone. Co więcej, wybrane jednostki policji udostępniają portale, za pośrednictwem których można zgłaszać przypadki naruszeń przepisów drogowych zarejestrowanych przez kamery.

Wielka Brytania

Włochy

Wolno, ale...

Podróżując po Włoszech możemy używać kamery samochodowej do użytku prywatnego, lecz nagrania mogą być wykorzystywane wyłącznie w charakterze materiału dowodowego i muszą być na bieżąco usuwane. Nie jest dopuszczalne publikowanie czy udostępnianie nagrań bez anonimizacji widniejących na nich osób oraz tablic rejestracyjnych. Trzeba również dbać o to, by sposób montażu wideorejestratora nie stanowił zagrożenia w czasie jazdy, a zamocowana kamera nie utrudniała manewrów pojazdem.

Włochy

Wideorejestratory w Europie - podsumowanie i rekomendacje

Po analizie powyższych informacji nietrudno stwierdzić, że przepisy dotyczące używania rejestratorów jazdy w krajach Unii Europejskiej są bardzo rozbieżne. Radzimy tym samym staranne planowanie trasy, ponieważ może się okazać, że będziemy zmuszeni czasowo wyłączyć posiadaną kamerę samochodową, bądź wręcz ją zdemontować. Jednocześnie sugerujemy sprawdzanie aktualnych regulacji prawnych, jeśli planujemy podróż przez kraj nie uwzględniony na naszej liście.

Sprawdzone kamery samochodowe na podróż za granicę

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Giercarz

Komentarze do wpisu (8)

27 lutego 2023

Najpierw proszę dowiedzieć się w poszczególnych krajach jak to wygląda prawnie,a nie wypisujcie bzdury i wprowadzacie ludzi w błąd. Wytłumaczcie np. co mieliby zrobić ci co posiadają nowe auta.Gdzie kamery montowane są fabrycznie (tak zwane czarne skrzynki) według was nie mogę się poruszać po niektórych krajach -- ODPOWIEDŹ WR24.PL: Zgodnie z treścią artykułu powstał on w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Giercarz. Zawarte w ramach tekstu informacje zostały zweryfikowane merytorycznie pod kątem prawnym.

12 lipca 2023

Przeczytawszy Wasz artykuł zadzwoniłem do ambasady austriackiej i tylko poradzono aby kamerę odłączyć/ wyłączyć. Tak po prostu. Tak zrobiłem, ale w sumie mogłem mieć włączone...

19 lipca 2023

A jak wygląda sprawa we Włoszech?

14 sierpnia 2023

"Za posiadanie wideorejestratora w aucie w Austrii grozi grzywna do nawet do 25 tysięcy euro!" Co takiego? Kto to napisał! Stek bredni! Czyli wjeżdżając do Austrii należy pozbyć się wideorejestra lub oddać go do depozytu? -- ODPOWIEDŹ WR24.PL: Najprościej wypiąć kamerę z uchwytu mocującego.

4 września 2023

Nie ma takiej opcji, żeby w jakimkolwiek kraju zabronione były kamery w sektorze publicznym. Jeśli tak jest to tylko dlatego, że społeczność miejscowa albo tego jeszcze nie rozpracowała albo wszystko za tym idące. Kamery wiszą na każdym słupie. Zwłaszcza w zachodniej części EU gdzie inwestuje się w inwigilacje pod pretekstem bezpieczeństwa itp. Wszystkie sklepy i markety również mają je zainstalowane bez waszej zgody. Na logikę. Jeśli ktoś wam wmawia, że jest to zabronione to niech wyjaśni cały prywatny sektor we wszystkich miastach. To ściema i żaden pseudo-legalizm tego nie zmieni. Ustawy mogą się zmieniać również bez waszego wpływu i to ciągle więc nie nadążysz a i policja nie nadąrza. Na logikę! Przestańcie się bać wszystkiego co w mundurku

13 września 2023

Janusz czerwinski - juz widze jak stoisz na atostradzie w austrii i opowiadasz policji o inwigilacji spoleczenstwa. Chodzi o to, zeby przejechać bez problemu przez caly kraj

10 października 2023

Litwa to nie Europa?

9 listopada 2023

A kamerę cofania można mieć? bo nieraz jest ona podłączona pod radio które właśnie rejestruje drogę za samochodem. Kto by pomyśał że można pojechac na wakacje i wylądować w więzieniu:( Ciekawe ile w ogóle lat odsiadki za takie coś?? -- ODPOWIEDŹ WR24.PL: Przygotowany przez nas artykuł dotyczy wszelkiego rodzaju rejestratorów jazdy.

Biuro Obsługi Klienta:

Telefon: 68 411 41 71 (dni robocze 10-16)

bok@wr24.pl (dni robocze 9-17)

więcej więcej
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium